Conducerea

MaiorenikoDecan: conf. univ. dr. Maior Enikő


szekedi leventeProdecan: lector drd. Székedi Levente


Secretariatul facultăţiisz betti

Secretar șef facultate: Szlopp Bernadette - Katalin

  • telefon: 0259-418252 / 107
  • e-mail: btk_dekani@yahoo.com
  • program cu publicul: zilnic 9–11 ; 13–14