Posztgraduális tanárképzés

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre.

Felvételi tájékoztató

A nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem Tanárképző Intézete felvételit hirdet posztgraduális alapfokú képzésre az O.M. 5745/13.09.2012 rendelete alapján azok számára, akik tanulmányaik elvégzése után szeretnének beiratkozni az I-es szintű pedagógiai modulra.

Cél: az I-es szintű pedagógiai modult igazoló oklevél megszerzése (certificat de absolvire, nivelul I.)

Célcsoport: egyetemi (államvizsgával) végzettséggel rendelkező személyek, akik tanárként szeretnének elhelyezkedni a közoktatásban

A képzés formája: 1 év nappali tagozaton

Tandíj összege: 1500 RON

Beiratkozás: 2016. október 14-ig, a Közgazdaságtudományi Kar Dékáni Hivatalában, naponta 9 és 15 óra között.

Felvételi időpontja: 2016. október 20., 16 óra.

 Információ: e-mail: partiumdpp@gmail.com tel.: 0259-418252 / 109.


A beiratkozáshoz szükséges iratok:

1. A licensz oklevél/igazolás (diploma de licenţă/adeverinţă) - hitelesített fénymásolata.
2. Törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) – egyszerű másolata.
3. A születési/házassági bizonyítvány hitelesített másolata.
4. A személyi igazolvány egyszerű másolata.
5. Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím).
6. A4-es dosszié.
7. Beiratkozási lap – a titkárságon igényelhető.

forrás: nti.partium.ro